Sản phẩm

Tủ Sấy Chân Không Memmert: 29,49,108 lít

Tủ Sấy Chân Không Memmert: 29,49,108 lít

Hãng sản xuất: Memmert - Đức

Bảo hành:12 tháng

Giá bán: Liên hệ

Bể ổn nhiệt 7,10,14,22,29,45 lít

Bể ổn nhiệt 7,10,14,22,29,45 lít

Hãng sản xuất: Memmert - Đức

Bảo hành:12 tháng

Giá bán: Liên hệ

Tủ Ấm Memmert : 32,53,74,108,161,256,449,749 lít

Tủ Ấm Memmert : 32,53,74,108,161,256,449,749 lít

Hãng sản xuất: Memmert - Đức

Bảo hành:12 tháng

Giá bán: Liên hệ

Tủ Sấy Memmert UN, 32, 53, 74, 108 ,256, 449, 749 lít

Tủ Sấy Memmert UN, 32, 53, 74, 108 ,256, 449, 749 lít

Hãng sản xuất: Memmert

Bảo hành:12 tháng

Giá bán: Liên hệ

Chất chuẩn cho hiệu chuẩn nguyên tố của dầu

Chất chuẩn cho hiệu chuẩn nguyên tố của dầu

Hãng sản xuất: VHG - Labs

Bảo hành:12 tháng

Giá bán: Liên hệ

Tỷ trọng kế tiêu tiêu chuẩn ASTM

Tỷ trọng kế tiêu tiêu chuẩn ASTM

Hãng sản xuất: Ludwig Schneider

Bảo hành:12 tháng

Giá bán: Liên hệ

Nhiệt kế tiêu chuẩn ASTM

Nhiệt kế tiêu chuẩn ASTM

Hãng sản xuất: Ludwig Schneider

Bảo hành:12 tháng

Giá bán: Liên hệ

Thiết bị xác định chỉ số OCTANE và CETANE

Thiết bị xác định chỉ số OCTANE và CETANE

Hãng sản xuất: GARABNER - ÁO

Bảo hành:12 tháng

Giá bán: Liên hệ

Đầu phun cho sàng ướt H- 3806

Đầu phun cho sàng ướt H- 3806

Hãng sản xuất: Humboldt - Mỹ

Bảo hành:12 tháng

Giá bán: Liên hệ

Thiết bị quang phổ NIRSystems Laboratory Analyzers

Thiết bị quang phổ NIRSystems Laboratory Analyzers

Hãng sản xuất: Metrohm - Thụy Sỹ

Bảo hành:12 tháng

Giá bán: Liên hệ

Máy đo pH

Máy đo pH

Hãng sản xuất: Metrohm - Thụy Sỹ

Bảo hành:12 tháng

Giá bán: Liên hệ

Cột sắc ký

Cột sắc ký

Hãng sản xuất: Metrohm - Thụy Sỹ

Bảo hành:12 tháng

Giá bán: Liên hệ