Sản phẩm

Cột sắc ký

Cột sắc ký

Hãng sản xuất: Metrohm - Thụy Sỹ

Bảo hành:12 tháng

Giá bán: Liên hệ

Chuẩn độ điện thế cao cấp OMNIS

Chuẩn độ điện thế cao cấp OMNIS

Hãng sản xuất: Metrohm

Bảo hành:12 tháng

Giá bán: Liên hệ

Hệ thống sắc ký ion

Hệ thống sắc ký ion

Hãng sản xuất: Metrohm

Bảo hành:12 tháng

Giá bán: Liên hệ

CHILER UNIT TCU-40B

CHILER UNIT TCU-40B

Hãng sản xuất: Tanaka - Nhật

Bảo hành:12 tháng

Giá bán: Liên hệ

Colorimeter for Petroleum Products, ACL-2

Colorimeter for Petroleum Products, ACL-2

Hãng sản xuất: Tanaka - Nhật

Bảo hành:12 tháng

Giá bán: Liên hệ

Thiết bị đo áp suất hơi bão hòa Reid tự động AVP-30D

Thiết bị đo áp suất hơi bão hòa Reid tự động AVP-30D

Hãng sản xuất: Tanaka - Nhật

Bảo hành:12 tháng

Giá bán: Liên hệ

Thiết bị đo độ nhớt động học AKV-202

Thiết bị đo độ nhớt động học AKV-202

Hãng sản xuất: Tanaka - Nhật

Bảo hành:12 tháng

Giá bán: Liên hệ

Thiết bị đo CFPP tự động AFP-102

Thiết bị đo CFPP tự động AFP-102

Hãng sản xuất: Tanaka - Nhật

Bảo hành:12 tháng

Giá bán: Liên hệ

Thiết bị đo điểm đông đặc/điểm sương MPC-102S

Thiết bị đo điểm đông đặc/điểm sương MPC-102S

Hãng sản xuất: Tanaka - Nhật

Bảo hành:12 tháng

Giá bán: Liên hệ

Máy đo lưu huỳnh EDXRF (12 vị trí) RX-620SA

Máy đo lưu huỳnh EDXRF (12 vị trí) RX-620SA

Hãng sản xuất: Tanaka - Nhật

Bảo hành:12 tháng

Giá bán: Liên hệ

Thiết bị đo điểm chớp cháy cốc hở 6 vị trí Cleveland tự động ACO-T602

Thiết bị đo điểm chớp cháy cốc hở 6 vị trí Cleveland tự động ACO-T602

Hãng sản xuất: Tanaka - Nhật

Bảo hành:12 tháng

Giá bán: Liên hệ

Thiết bị đo điểm chớp cháy cốc kín Abel abl-8a/8l

Thiết bị đo điểm chớp cháy cốc kín Abel abl-8a/8l

Hãng sản xuất: Tanaka - Nhật

Bảo hành:12 tháng

Giá bán: Liên hệ