Sản phẩm

Thiết bị chưng cất tự động ad-7

Thiết bị chưng cất tự động ad-7

Hãng sản xuất: Tanaka - Nhật

Bảo hành:12 tháng

Giá bán: Liên hệ

Thiết bị kiểm tra mỡ bôi trơn K29400

Thiết bị kiểm tra mỡ bôi trơn K29400

Hãng sản xuất: Kohler - Mỹ

Bảo hành:12 tháng

Giá bán: Liên hệ

Thiết bị kiểm tra dầu nhờn K441X0

Thiết bị kiểm tra dầu nhờn K441X0

Hãng sản xuất: Eyela - Nhật

Bảo hành:12 tháng

Giá bán: Liên hệ

Thiết bị kiểm tra nhiên liệu KLA-6

Thiết bị kiểm tra nhiên liệu KLA-6

Hãng sản xuất: Kohler - Mỹ

Bảo hành:12 tháng

Giá bán: Liên hệ

Thiết bị chưng cất VDS3000

Thiết bị chưng cất VDS3000

Hãng sản xuất: Kohler - Mỹ

Bảo hành:12 tháng

Giá bán: Liên hệ

Cân bỏ túi Pocket balance TEE

Cân bỏ túi Pocket balance TEE

Hãng sản xuất: Kern - Đức

Bảo hành:12 tháng

Giá bán: Liên hệ

Cân bỏ túi Pocket balance TCB

Cân bỏ túi Pocket balance TCB

Hãng sản xuất: Kern - Đức

Bảo hành:12 tháng

Giá bán: Liên hệ

Cân sấy ẩm DLB160-3A

Cân sấy ẩm DLB160-3A

Hãng sản xuất: Kern - Đức

Bảo hành:12 tháng

Giá bán: Liên hệ

Tủ tiệt trùng khô NDS-401*501*402S*502S

Tủ tiệt trùng khô NDS-401*501*402S*502S

Hãng sản xuất: Eyela - Nhật

Bảo hành:12 tháng

Giá bán: Liên hệ

Máy đông khô FDU-1110 * FDU-2110

Máy đông khô FDU-1110 * FDU-2110

Hãng sản xuất: Eyela - Nhật

Bảo hành:12 tháng

Giá bán: Liên hệ

Thiết bị tạo chân không kết hợp làm lạnh A-1115AS

Thiết bị tạo chân không kết hợp làm lạnh A-1115AS

Hãng sản xuất: Eyela - Nhật

Bảo hành:12 tháng

Giá bán: Liên hệ

Bơm chân không Aspirator A-1000S

Bơm chân không Aspirator A-1000S

Hãng sản xuất: Eyela - Nhật

Bảo hành:12 tháng

Giá bán: Liên hệ