Sản phẩm

Hệ thống KF Titrando

Hệ thống KF Titrando

Hãng sản xuất: Kohler - Mỹ

Bảo hành:12 tháng

Giá bán: Liên hệ

Tủ ấm vi sinh SLI-700

Tủ ấm vi sinh SLI-700

Hãng sản xuất: Eyela - Nhật

Bảo hành:12 tháng

Giá bán: Liên hệ

Tủ ấm vi sinh SLI-400

Tủ ấm vi sinh SLI-400

Hãng sản xuất: Eyela - Nhật

Bảo hành:12 tháng

Giá bán: Liên hệ

Máy đo độ nhớt kép Kinmatic CAV® 4.2

Máy đo độ nhớt kép Kinmatic CAV® 4.2

Hãng sản xuất: Canon - Mỹ

Bảo hành:12 tháng

Giá bán: Liên hệ

Máy đo độ nhớt đơn Kinmatic miniAV®-LT

Máy đo độ nhớt đơn Kinmatic miniAV®-LT

Hãng sản xuất: Canon - Mỹ

Bảo hành:12 tháng

Giá bán: Liên hệ

Máy đo độ nhớt đơn Kinmatic miniAV®

Máy đo độ nhớt đơn Kinmatic miniAV®

Hãng sản xuất: Canon - Mỹ

Bảo hành:12 Tháng

Giá bán: Liên hệ

Máy đo độ nhớt đơn Kinmatic miniAV®-X

Máy đo độ nhớt đơn Kinmatic miniAV®-X

Hãng sản xuất: Canon - Mỹ

Bảo hành:12 Tháng

Giá bán: Liên hệ

Máy đo độ nhớt đơn Kinmatic miniQV®-X

Máy đo độ nhớt đơn Kinmatic miniQV®-X

Hãng sản xuất: Canon - Mỹ

Bảo hành:12 tháng

Giá bán: Liên hệ

Máy đo độ nhớt đơn Kinmatic CAV®-2100

Máy đo độ nhớt đơn Kinmatic CAV®-2100

Hãng sản xuất: Canon - Mỹ

Bảo hành:12 tháng

Giá bán: Liên hệ